Deun van Seun

Dit hoogst ongeloofelijk gezelschap onder leiding van de meest merkwaardige Heer Seunnenga speelt zijn Deunen. En voor intimi: Dit product is 100% Keeswaardig!
11 augustus, Scooters te Leeuwarden
21 augustus, Lowlands
25 augustus, Glemmerbeach Festival te Lemmer