Middelnederlands

Jacob van Maerlant – Der Naturen Bloeme

Men seghet ons, alse de berinne
de jonghe werpet die so hevet inne
dat si danne sijn dore cleene,
lettel mere danne muse ghemeene;
ende alse .i. sticke vlesch oec mede
sijnsi ghescepen, sonder lede,
sonder clawe, so nesser an
let datmen bekennen can;
mar die moeder sceppet de jonghe,
leckende met hare tonghe.