Op tour met Carrousel (NNT & AskoSchönbergs Khaos)

03/03 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen, try-out
04/03 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen, première
07/03 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
08/03 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
09/03 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
10/03 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
16/03 NNT ‘Carrousel’ Posthuis Theater
17/03 NNT ‘Carrousel’ Wilminktheater
21/03 NNT ‘Carrousel’ Stadsschouwburg Brugge
22/03 NNT ‘Carrousel’ Stadsschouwburg Utrecht
23/03 NNT ‘Carrousel’ Stadsschouwburg Haarlem
24/03 NNT ‘Carrousel’ Chassé Theater Breda
30/03 NNT ‘Carrousel’ Leidse Schouwburg
31/03 NNT ‘Carrousel’ De Lawei Drachten
05/04 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
06/04 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
07/04 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
08/04 NNT ‘Carrousel’ Stadschouwburg Groningen
11/04 NNT ‘Carrousel’ Theater De Voorveghter
12/04 NNT ‘Carrousel’ Stadsschouwburg Amsterdam
13/04 NNT ‘Carrousel’ Stadsschouwburg Amsterdam
19/04 NNT ‘Carrousel’ De Harmonie, Leeuwarden
20/04 NNT ‘Carrousel’ Kunstmin, Dordrecht
21/04 NNT ‘Carrousel’ Theater De Veste
22/04 NNT ‘Carrousel’ Atlas Theater
25/04 NNT ‘Carrousel’ Theater de Flint, Amsersfoort
28/04 NNT ‘Carrousel’ Rotterdamse Schouwburg
03/05 NNT ‘Carrousel’ Theater de Nieuwe Kolk, Assen
12/05 NNT ‘Carrousel’ Parktheater Eindhoven
17/05 NNT ‘Carrousel’ Musis & Stadstheater Arnhem
27/05 NNT ‘Carrousel’ Koninklijke Schouwburg